Så här gör vi snöröjning i Stockholm

Posted on

Snöröjning i Stockholm är en viktig del av arbetet som fortlöper under vintertid för att förbättra vägarna och åtkomsten via dem. Det finns över 3600 gator i Stockholm och därmed finns det gott om verksamheter som arbetar vintertid med att åtgärda detta och därmed öka framkomligheten. Utöver gator och bilvägarna som måste röjas så är det även ingångar och trottoarer som måste skötas om, vanligen genom att man skottar dem. Detta arbete måste ske så snabbt som möjligt då de annars kan leda till kostsamma problem för resenärer, gående men även godstrafik. Ett vanligt problem man stöter på i Stockholm efter att det snöat mycket är stopp på vägarna som leder till förseningar.